Helitaanka dhakhaatiirta, daaweeyayaasha & khabiirada jadwalkaaga

OGOW Health waxay bixisaa xal-caafimaadka guurguura qaabaysan oo awood siinta iyo qalabaynta bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka, daryeelayaasha iyo dawladaha sida ugu adag si loo gaadho bulshooyinka.

  • Nambar diiwaan caafimaad oo gaar ah oo leh xogta bukaanka.

  • Helitaanka natiijooyin cusub iyo kuwii hore ee bixiyeyaasha ee goobaha daryeelka badan.

  • Nidaamyada maamulka sida nidaamyada jadwalka.

  • Nidaamka maaraynta macluumaadka tallaalka.

  • Xusuusinta ballanta bukaan-socodka iyo nidaamka daba-galka khaladka ah.

  • SMS iyo xasuusinta codka si loo kordhiyo ka faa'iidaysiga adeegyada lagu bixiyo xarumaha.

Bilow