COVID-19 Public Health Resource Repository

In an effort to support Somalia’s preparedness and response to COVID-19, OGOW HEALTH launched a feature within our mobile health application to address concerns, misinformation and rumors around the novel coronavirus (Covid-19).  The tool includes a contextualized self-assessment video. This was a participatory process of co-creation that had input from the government, humanitarian actors, the private sector and academia. All of the content has been endorsed by the Somali government, and it can also be found in the official Repository of COVID-19 Resources under the joint coordination body between the Ministry of Health and the UN, the Risk Communication and Community Engagement (RCCE) taskforce. Learn more about our Parents and Caregivers App by clicking here:
Covid-19 (1)

COVID-19 Self-Assessment Checklist

Somali:

Haddii aad u maleynaysid inaad khatar ugu jirto Koroona-fayras (COVID-19), fadlan daawo muuqaalkan gaaban ee is-qiimeynta si aad u ogaatid waxa aad sameyn kartid

*DIIDMO: Macluumaadkan looguma talagalin inuu bixiyo talo daweyn. Haddii aad qabtid su’aalo daweyn, xusuusnow inaad wacdo (449, 343, 988)*

English:

If you think you may be at risk for Coronavirus (COVID-19), please watch this short self-assessment video to find out what to do next.

DISCLAIMER: This information is not intended to replace medical advice. If you have medical questions, remember to call (449, 343, 988)

Guidance for wearing and removing personal protective equipment / Tilmaamaha xidhashada iyo iska saarida qalabka ilaalinta ee shakhsiyeed

English:

When you wear a mask, you are protecting those around you. But please remember masks alone cannot protect you from COVID 19. Follow instructions above on how to put on, take off, and dispose of medical masks. It is important to remember the following when using non-medical masks and face coverings.

Somali:

Raacaan tilmaamaha kor ku xusan ee ku saabsan sida loo xidho, la iskaga saaro loona tuuro af-saabyada caafimaad. Waa muhiim in la ogsoonaado waxyaabahan soo socda marka la adeegsanayo af-saabyada caadiga ah iyo waji-daboolayaasha. Marka aad xidhato Af-saab, waxa aad ilaalinaysaa dadka kugu ag xeersan. Laakiin fadlan xusuusnow in af-saabyada oo kali ahi aanay kaa ilaalinayn COVID 19.

Basic Protective Measures Against the New Coronavirus

Somali:

Waxaa banaanada lala wareegaya xog badan oo marin habaabin ah,sida awadeed annagoo raaceyna habraaca hayada caafimaadka aduunka waxaan la tacaaleyna afkaarahan iyo inaan la wadaagno la talin ku saabsan talaabooyinka asaasiga ah ee lagu badbaado.

English:

There is a lot of misinformation out there, so using WHO guidelines we are addressing some of the top myths and sharing advice on basic protective measures.

COVID 19 Awareness Somalia

Somali:

Dhammaanteen waxaan ka qeybqaadan karnaa ka hortagga faafitaanka cudurka Koorana-fayras. Marka aad raacdid tallaabooyinkan fudud, waxaad naftaada iyo bulshadaba ka ilaalin kartaa qaadida iyo faafitaanka

English:

We all have a role to play in preventing the spread of the Corona virus. By following these simple steps, you could protect yourself and your community from getting and spreading COVID-19

Ilaalinta Bulshadeena iyo Waayeelkeena (Protecting our communities and Elders)

Somali:

Ilaalinta Bulshadeena iyo Waayeelkeena. Dhamaanteen waxaan gacan ka geysan karnaa badbaadinta nafleyda & joojinta faafidda COVID 19. Falalkaaga shaqsiyadeed waxay saameyn toos ah ku yeelan doonaan soo afjaridda musiibadan.

English:

Protecting our communities and elders. We all have a role to protect lives & stop the spread of COVID 19. Your individual acts will have a direct impact on ending the pandemic.

SUPPORTED BY
Copyright© OGOW HEALTH LLC  2020